Sänk era energikostnader och använd miljövänlig energi! Vi hjälper er och erbjuder helhetslösningar för installation av:

Berg-värmepumpar från borrning till igångkörning
luft/vatten-värmepump från installation till igångkörning
kompletta lösningar med solvärme kombinerat med värmepump
med åtföljande serviceavtal.

Börja med att kontakta oss för vidare information och offert. Vi är medlemmar i  Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen som är ett Intresseorgan för värmepumpsinstallationer.

Bergvärmepumpar
Vi tillhandahåller en helhetslösning där vi även går igenom fastighetens rörsystem och rekommenderar eventuella nödvändiga förändringar, för att bergvärmepumpen ska fungera optimalt. Vi säkerställer att besparingspotentialen är tillräckligt stor, så att investeringen i bergvärmepumpen bli lönsam. Vid borrning i berg anlitas företag som innehar certifiering för detta enligt SITAC.

Luft-Vattenvärmepump
Ett alternativ tlll bergvärme, när det av olika anledningar inte är möjligt att installera bergvärme, eller när besparingen inte är tillräckligt stor, för att motivera installation av bergvärmepump.

Våra leverantörer är Viessmann och NIBE
Vi utför alla anslutningar och eventuella nödvändiga justeringar av rörsystem. Vi är servicepartner till Viessmann. 

Vill Du veta hur mycket Ni kan spara, läs mer på hemsidan för Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, klicka på loggan.

Gör en offertförfrågan