08-30 65 07 info@edsvikvvs.se
OM OSS

Företaget

Edsvik VVS Service har varit verksamt i branschen sedan 1976. Idag arbetar 10 personer på Edsvik VVS. Verksamhetsområdet är huvudsakligen Stor-Stockholm. Vårt kontor, lager och verkstad finns i Täby.

h

Historik

Verksamheten startades 1976 av John Edsvik. Peter Edsvik började arbeta i företaget 1981, samma år som företaget blev aktiebolag, vilket sedemare ombildades 1996 till nuvarande firma.
Företaget ägs idag av Peter Edsvik

Miljöpolicy

Företaget strävar efter att i alla led i verksamheten minimera miljöpåfrestning. Detta innebär att planera körningar och leveranser effektivt för att minimera bränsleförbrukning och eventuella utsläpp.
Vi strävar efter att vid förnyelse av bilparken välja bränslesnåla bilmodeller.

Allt avfall sorteras av oss själva och fraktas till SÖRABS återvinningscentral i Hagby.

Vi källsorterar firmans avfall så som papper, plast och metall. Metall och skrot inlämnas till återvinningsfirmor specialiserade för detta. För metall- och kopparavfall, som till exempel gamla rör, ombesörjer vi själva transport till återvinning.

Edsvik VVS-Service AB

Reprovägen 1
183 77 TÄBY

Besöksadress 

Hitta hit

Kontakta oss

08-30 65 07

info@edsvikvvs.se